لوازم و تجهیزات کتابخانه ,

مشاهده سبد خرید

تومان
telegraminstagram
تلفن: 32522799 081

دورنگار: 32534216 081
قفسه جای فیلم و دیسک
چوبی
قفسه جای فیلم و دیسکچوبی600,000 تومان موجود
قفسه کتاب درب شیشه ای
چوبی
قفسه کتاب درب شیشه ایچوبی550 تومان موجود
قفسه یک طرفه
بلند
کوتاه
متوسط
قفسه یک طرفهمتوسط50,000 تومان موجود
قفسه دو طرفه
بلند
متوسط
کوتاه
قفسه دو طرفهکوتاه60 تومان موجود
قفسه تازه های کتاب
پلکانی
قفسه تازه های کتابپلکانی50 تومان موجود
قفسه نشریات (مجلات)
چوبی
قفسه نشریات (مجلات)چوبی800 تومان موجود
جا روزنامه ای (قفسه روزنامه)
یک طرفه (ایستاده)
یک رو به شکل هشت
جا روزنامه ای (قفسه روزنامه)یک رو به شکل هشت40 تومان موجود
میز کتابدار
متوسط
مجهز به کارت
میز کتابدارمجهز به کارت250,000 تومان موجود
میز مطالعه هایل دار
دو نفره
تک نفره
میز مطالعه هایل دارتک نفره400,000 تومان موجود
میز مطالعه
چهار نفره
شش نفره
میز مطالعهشش نفره450,000 تومان موجود
صندلی
مطالعه (چوبی)
مخصوص کتابدار
صندلیمخصوص کتابدار400,000 تومان موجود
برچسب (Label) بارکد کتاب
30 تایی
برچسب (Label) بارکد کتاب30 تایی60,000 تومان موجود
برچسب (Label) عطف کتاب
40 تایی
48 تایی
35 تایی
رنگی
م مرجع (هر برگ)
برچسب (Label) عطف کتابم مرجع (هر برگ)60,000 تومان موجود
جزوه دان
فلزی
جزوه دانفلزی15,000 تومان موجود
جعبه کاردکس
4 کشو
8 کشو
12 کشو
16 کشو
جعبه کاردکس16 کشو40,000 تومان موجود
پلکان چوبی
دو پله
سه پله
پلکان چوبیسه پله250,000 تومان موجود
شرکت سازنده