قفسه کتاب ,

مشاهده سبد خرید

تومان
telegraminstagram
تلفن: 32522799 081

دورنگار: 32534216 081
قفسه یک طرفه
بلند
کوتاه
متوسط
قفسه یک طرفهمتوسط50,000 تومان موجود
قفسه دو طرفه
بلند
متوسط
کوتاه
قفسه دو طرفهکوتاه60 تومان موجود
قفسه تازه های کتاب
پلکانی
قفسه تازه های کتابپلکانی50 تومان موجود
قفسه نشریات (مجلات)
چوبی
قفسه نشریات (مجلات)چوبی800 تومان موجود
قفسه جای فیلم و دیسک
چوبی
قفسه جای فیلم و دیسکچوبی600,000 تومان موجود
قفسه کتاب درب شیشه ای
چوبی
قفسه کتاب درب شیشه ایچوبی550 تومان موجود
جا روزنامه ای (قفسه روزنامه)
یک طرفه (ایستاده)
یک رو به شکل هشت
جا روزنامه ای (قفسه روزنامه)یک رو به شکل هشت40 تومان موجود
شرکت سازنده